9911
rtl,page-template-default,page,page-id-9911,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,ajax_updown_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
تصویر عنوان

آزمایشات کنترل کیفی

جداگرهای الاستومری لرزه بدل کار طبق استاندارد ISO22762 تولید می شوند.

در فرآیند کنترل کیفیت، مشخصات فیزیکی و مکانیکی ماده الاستومری مصرفی، که با فرمولاسیون انحصاری شرکت در دو نوع کم میرا (LD) و یا با میرایی بالا (HD)، با توجه به نوع جداگر تولیدی، ساخته می شوند.

اندازه گیری و با مقادیر مورد نظر استاندارد تطبیق داده می شوند.

علاوه بر این، خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح مورد استفاده در لایه های تسلیح داخلی جداگر و نیز مقاومت چسبندگی مورد نیاز بین لایه های الاستومر و  تسلیح داخلی نیز متناوبا در مقاطع زمانی مختلف توسط آزمایشات استاندارد اندازه گیری و کنترل می شوند.

کیفیت تک تک جداگرهای تولید شده با استفاده از دستگاه آزمایش بارگذاری منحصر بفرد شرکت کنترل می شود.

شرط تحویل جداگر به کارفرما موفقیت آمیز بودن نتایج آزمایشات کنترل کیفی است.

جداگرها همراه با شناسنامه فنی آنها که در بر گیرنده نتایج تمامی آزمایشات است تحویل کارفرما می شوند.