تصویر عنوان

درباره ما

مختصری درباره ما

لرزه بدل کار (مورد حمایت دانشگاه رازی) شرکت دانش بنیان متخصص در زمینه ساخت جداگرهای لاستیکی و میراگرهای ویسکوالاستیک است.

 

لرزه بدل کار ارائه دهنده محدوده وسیعی از خدمات مهندسی شامل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای تجهیزات دانش بنیان کنترل ارتعاش سازه ها در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی معتبر است.

 

لرزه بدل کار برخوردار از کادر فنی مجرب و متخصص بوده و بهره مند از دانش فنی روز در حوزه خدمات تخصصی خود می باشد.

 

در لرزه بدل کار رضایتمندی کارفرما از کیفیت ارائه خدمات تضمین می گردد.