تصویر عنوان

پروژه‌ها

جداسازی لرزه ای ترانسفورماتور

جداسازی لرزه ای ترانسفورماتور MVA30 پست kVA20/63 شهرستان ثلاث باباجانی، کرمانشاه (خرداد 1402)

جداگرهای لرزه ای

جداگرهای لرزه ای: جداگرهای اتکایی از نوع الاستومری مسلح به الیاف

میراگرهای الحاقی

میراگرهای الحاقی: میراگر های فلزی U شکل