تصویر عنوان

جداسازی لرزه ای ترانسفورماتور

درباره این پروژه

جداسازی لرزه ای ترانسفورماتور MVA30 پست kVA20/63 شهرستان ثلاث باباجانی، کرمانشاه (خرداد 1402)

تاریخ

نوامبر 01, 2023

دسته بندی